Amy, Detroit 2013

Amy, Detroit 2013

Marguerite 1, Detroit 2012

Marguerite 1, Detroit 2012

Nikki, Detroit 2011

Nikki, Detroit 2011

Michelle, Detroit 2011

Michelle, Detroit 2011

Kittie 3, Detroit 2011

Kittie 3, Detroit 2011

Tassie 3, Detroit 2014

Tassie 3, Detroit 2014

Dawna, Detroit 2010

Dawna, Detroit 2010

Victoria, Detroit 2011

Victoria, Detroit 2011

Tammy 2, Detroit 2012

Tammy 2, Detroit 2012

Melissa, Detroit, 2011

Melissa, Detroit, 2011

Melanie, Detroit 2013

Melanie, Detroit 2013

Fatama, Detroit 2013

Fatama, Detroit 2013

Victoria, Detroit 2013

Victoria, Detroit 2013

Michelle, Detroit 2014

Michelle, Detroit 2014

Angela, Detroit 2014

Angela, Detroit 2014

Trisha, Detroit 2014

Trisha, Detroit 2014